Paroles de Ailein duinn

Meav

pochette album Ailein duinn
Voir sur Itunes

Date de parution : 01/01/1999

Durée : 0:04:14

Style : Singer/Songwritersonnerie téléphone portable pour Ailein duinn

Gura mise tha fo éislean (how sorrowful i am)
Moch sa mhaduinn is mi g'éirigh (early in the morning rising)

Chorus (after each verse):
Ò hì shiùbhlainn leat (Ò hì, i would go with you)
Hì ri bhò hò ru bhì (hì ri bhò hò ru bhì)
Hì ri bhò hò rinn o ho (hì ri bhò hò rinn o ho)
Ailein duinn, ò hì shiùbhlainn leat (brown-haired alan, ò hì, i would go with you)

Ma 's'en cluasag dhuit a ghaineamh (if your pillow is the sand)
Ma 'se leabaidh dhut an gheamainn (if your bed is the seaweed)

Ma 's en t-iasg do choinlean geala (if the fish are your bright candles)
Ma 's e na ròin do luchd-faire (if the seals are your watchmen)

Dh'òlainn deoch ge boil le càch e (i'd drink, though all abhor it)
De dh'fhuil do choim 's tu 'n déidh do bhathadh (of your heart's blood after your drowning)