Paroles de Alasdair mhic cholla ghasda

Clannad

pochette album Alasdair mhic cholla ghasda
Voir sur Itunes

sonnerie téléphone portable pour Alasdair mhic cholla ghasda

Alasdair mhic o ho
Cholla ghasda o ho
As do laimh-s' gun o ho
Earbainn tapaidh trom eile

Fonn:
Chall eile i chall a ho ro
Chall eile i chall a ho ro
Chall eile huraibh ru chall a ho ro
S haoi o ho trom eile

As do laimh-s' gun
Earbainn tapaidh
Mharbhadh tighearna
Ach-nam-breac leat

Mharbhadh tighearna
Ach-nam-breac leat
Thiolaigeadh e
An oir an lochain

's ged 's beag mi fhein
Bhuail mi ploc air
Chuala mi'n de
Sgeul nach b'ait leam

Chuala mi'n de
Sgeul nach b'ait leam
Glaschu a bhith
Dol 'na lasair

Glaschu a bhith
Dol 'na lasair
's obair-dheathain
An deidh a chreachadh

Les autres musiques de Clannad