Paroles de Alasdair mhic colla

Capercaillie

pochette album Alasdair mhic colla
Voir sur Itunes

sonnerie téléphone portable pour Alasdair mhic colla
Clip vidéo

Alasdair mhic oho
Cholla ghasda oho
As do laimh-s' gun oho
Earbhainn tapaidh trom eile
(refrain)
Chall eile bho chall a ho ro
Chall eile bho chall a ho ro
Chall eile huraibh i chall a ho ro
's haoi o ho trom eile.
As do laimh-s' gun oho
Earbhainn tapaidh o ho
Mharbhadh tighearna o ho
Ach-nam-breac leat trom eile
Dh'adhlacadh an o ho
Uir an loch e o ho
's ged 's beag mi fhein o ho
Bhuail mi ploc air trom eile
's ged 's beag mi fhein o ho
Bhuail mi ploc air o ho
Chuala m'in de o ho
Sgeul nach b'ait learn trom eile
Chuala m'in de o ho
Sgeul nach b'ait learn o ho
Glaschu a bhith a ho
Dol 'na lasair trom eile.

Les autres musiques de Capercaillie