Paroles de An ti zwel

Kassav

pochette album An ti zwel
Voir sur Itunes

sonnerie téléphone portable pour An ti zwel

Yè bon maten lè mwen lévé tan an té boulvèsé
Sé gran moun lan té ké di mwen: " jòdi zafè mélé "
Yo toujou palé kon sa mé mwen pa ka wè sa kon sa
Sansèlman i ka ba mwen
Lè ou wè tchè'w chajé lanmou
Solèy chofé la pli

Ou lé séré pou jwé zwèl
Soté kòd épi an lakansyèl
Chaché bonnè épi plézi
An ti moman piti moman
Menm si nou pa ni tan
Pou rété an didan
Pou nou viré risanti dousè a
Wayayayayayayaye... wo, bonnè
Ayayayayayayaye... wo, plézi, plézi

Sé tou piti moman ta la
Lè'w konpwann volkan té ka pran sonmèy
Chalè lanmou viré an fétay
Chalè, sa'w fè, wo
Menm si tan ka pasé
I pa rivé mannyé sa nou byen séré
Fo nou fè sa woulé o, a...

An mwé souplé
Vini ba mwen tou sa ki dan tchè'w wo
Tou sa ki dan tchè'w, tou sa ki dan tchè'w
Doudou souplé
Vini ba mwen tou sa'w pé ba mwen

Ou lé séré pou jwé zwel
Soté kod épi an lakansyèl
Chaché bonnè épi plézi
Shabalabalabalap, shabalabalabalap
Menm si nou pa ni tan doudou souplé mwen ka mandé'w
An mwé souplé... pé ba mwen

Dou nou enmen nou
Dou nou enmen nou
Ni ki enmen nou
Ni ki enmen nou
Ni ki pa pou nou osi
Sa pa fè ayen, sa pa fè ayen
Dou nou enmen nou
Ni ki enmen nou
Ni ki pa pou nou osi
Anmwé souplé, anmwé souplé
Anmwé souplé... pé ba mwen

Les autres musiques de Kassav