Paroles de Awewe sapi daging

Sumbang Doel

pochette album Awewe sapi daging
Voir sur Itunes

sonnerie téléphone portable pour Awewe sapi daging

Ngaku manusia modern
Berkarier penuh obsesi
Hayang jadi lalaki
Jaman emansipasi
Bari manehna teu ngarti
Bisnis beurang peuting
Bisnis naon duka teh teing
Salaki di imah
Ngajaga tulak panto
Budak diasuh
Cukup ku suster jeung babu
Hayang mobil mewah ngabelaan jadi runtah
Ngarepkeun ti salaki duitna teu cukup wae
Emas berlian renceum ngaku bati tina bisnis
Padahal hadiah ti rupa-rupa buaya
Awewe nu kieu lain awewe modern
Tapi sapi daging peunciteun tukang jagal
Menang maju teu meunang jadi lalaki
Montong ngawalan kodrat
Bisi ngadon jadi bejad
H_ardiyanto@usa.net

Les autres musiques de Sumbang Doel