Paroles de Blissfull queen

Veruca Salt

pochette album Blissfull queen
Voir sur Itunes

sonnerie téléphone portable pour Blissfull queen

Blissful queen
Magazine
Making art
Stuck between
Limosines
Break my heart

You've got me running but i cant see you coming baby
You've got me running but i cant see you coming baby
You've got me running but i cant see you coming
Can't see you coming
Can't see you coming
You've got me running but i cant see you coming baby
You've got me running but i cant see you coming baby
You've got me running but i cant see you coming
Can't see you coming
Can't see you coming

Blissful queen
Sweet sixteen
Brand new car
Hit machine
Keep her clean
Razor sharp

You've got me running but i cant see you coming baby
You've got me running but i cant see you coming baby
You've got me running but i cant see you coming
Can't see you coming
Can't see you coming
You've got me running but i cant see you coming baby
You've got me running but i cant see you coming baby
You've got me running but i cant see you coming
Can't see you coming
Can't see you coming

Blissful queen
Velveteen
Shining star
Glistening
Wedding ring
Gone too far

You've got me running but i cant see you coming baby
You've got me running but i cant see you coming baby
You've got me running but i cant see you coming
Can't see you coming
Can't see you coming
You've got me running but i cant see you coming baby
You've got me running but i cant see you coming baby
You've got me running but i cant see you coming
Can't see you coming
Can't see you coming

You've got me running but i cant see you coming baby
You've got me running but i cant see you coming baby
You've got me running but i cant see you coming
Can't see you coming
Can't see you coming...

Les autres musiques de Veruca Salt