Paroles de Cant de gevaudan

Luc Arbogast

pochette album Cant de gevaudan
Voir sur Itunes

sonnerie téléphone portable pour Cant de gevaudan
Clip vidéo

Audite! audite! el cant de gevaudan

Libre irdy de sëbre seïlide l'aïlerod di preï l'odaï
Ibre irdy se vol d'esperancia ibre vil de simpre vil.

Qui bress vin mir de sempre vol oïce ibre qui ibre voï is verlann
Qui bress vin mir de premis verlance libre qui de bris verlann.

Lui predis se cant des el himel sëbre vill sescuran.

Ibre in daïnz et qui daïnz in loïben, ibre vill des natura

Qui bress canta de peris gevaudan, ibre dos umperevium
In el ciele subres que rider ibre voï des helïobaï

Ibres de cant que predis maria e que dies ecclesia.
Ibres canton des sëbres intor nox et qui ibre daëne maï

L'audit que oïl de predis andante obreï des infernis
Un equi onde predis sol oïvinn libre qui des infernis.

Les autres musiques de Luc Arbogast