Paroles de Cant hold us down

Solee & Nat

pochette album Cant hold us down
Voir sur Itunes

sonnerie téléphone portable pour Cant hold us down

Solee to nat.
Dancing devils, make us real.
It is no i-ll-usion.
You can't touch.
And you can't see.
This is bad but it's so good.
It's so good and this is true.

I, i, i, i am driving fast, wareware
Wa hitotsudeari.
Anata wa nani mo.
Arimasen, too slow...
You are mine, so delicious.
I am yours, for your wishes.
Watashi wa yakedo, anata wa kore oh.

Fureru koto koto.
Wa dekimasen masen.
Watashi wa ...
Sore o aisuru.

Koto ga dekiru,
Anata wa de suu.
Kokode wa,
Kosoku unten shite imasu.

Cause i'm so bad, bad but i'm so good, good.
Yea, i'm so bad, bad and i'm so hood, hood.
Cause, i'm so bad, bad and i'm so good, good.
Yes, i'm so bad, bad and i'm so hood, hood.

I can see u hold us down.
Watashi wa kono ongaku o
Kanjiru koto gaaaa.
Dekimasuga, yoriyoi,
Anata wa can't hold us down.

Watashitachi ni konya, hold us down
Ohooo
O teishi shinaide kudasai oh oh.
Watashitachi ni kon'ya, hold us down
Ohooo
When we we rocking.
Yea we rock, rock it now.

My time
Dare mo dekimasen.
Your time.
Solee. kouzan.

Subete. yaku, yaku.
Kokode wa, wareware wa.

Kosoku ido shite.
Kita riyudesu ohh.
But i'm the one.
And you can't touch it.
I'm the one.

Everybody gets down.
Everybody, real -whee-
You and me, we're driving faster.
Faster, come one.

Cause i'm so bad, bad but i'm so good, good.
Yea, i'm so bad, bad and i'm so hood, hood.
Cause, i'm so bad, bad and i'm so good, good.
Yes, i'm so bad, bad and i'm so hood, hood.

I can see u hold us down.
Watashi wa kono ongaku o
Kanjiru koto gaaaa.
Dekimasuga, yoriyoi,
Anata wa can't hold us down.

Watashitachi ni konya, hold us down
Ohooo
O teishi shinaide kudasai oh oh.
Watashitachi ni konya, hold us down
Ohooo
When we we rocking.
Yea we rock, rock it now.

Let's rock.
Kuruna mono stop.
We'll make it to the top.
And everybody's na na na na
Rock.
Kuruna mono stop.
We'll make it to the top.
And everybodys na na na na
Rock.
Kuruna mono stop.
We'll make it to the top.
And everybody's na na na na
Hot.
Kuruna mono stop.
We'll make it to the top.
And everybodys na na na na
Na na na na
N-na na na na