Paroles de Cantica coelestis

Luc Arbogast

pochette album Cantica coelestis
Voir sur Itunes

sonnerie téléphone portable pour Cantica coelestis

Sun una peïra reposan, un bel signor que regretan per sun populum per se gens per suna dama per sun lan est un gerroïa couragen, qui porta si feïr l'armora et que menan sen armeaa, in sula sin seïr victia heïla, el es in terre portan heïla, el es per tojours dormian cel qui es per les honor es merit, als canta sun vecis sun el cabal, porte les assal dres devan tojors sul le can de bataïl, ses enemis les porsuivan on breïamen le capela, sen fut la coron epose e les brandisan les espeda, de l'enemis tos vincite heïla, sela coron es breïsan, heila ! sun des espedas preïvan l'armora leï estan reteïre, que del dolor que del dolor... heïla ! sun en la preïra gisan, heïla ! oïre les damas plenran sun alma des in des raï de solis, (levanta) cabales des angel vensis per l'amen sun en cherroy de l'argen des nues sonna un voïs apelan

Les autres musiques de Luc Arbogast