Paroles de Co ni mire rium ?

Mouth Music

pochette album Co ni mire rium ?
Voir sur Itunes

sonnerie téléphone portable pour Co ni mire rium ?

O hoireann o/, co/ ni mire rium?
Hu hoireann o/, co/ ni mire rium?
O hoireann o/, co/ ni mire rium?
Co/ ni sugradh, co/ ni cinnealtas
Co/ ni a, mur dian na gillean a?
Latha dhomh 's mi falbh 'sna fireachan
Thachair orm a' ghruagach chinnealta
Theann mi null is fhuiar mi bruidhinn dhi
's dh'fhoighneachd mi gu de/ bu chinneadh dhi?
Thuirt i riusa "tha bann-siosalach"
's thuirt mi rith' gum b'e mo chinneadh a
Thuirt ir rium "cha bhi mo thurus riut;
Gura leathanach mo roghainn-sa
Gun dian domhnallach mo choinneachadh"

Les autres musiques de Mouth Music