Paroles de Crush on you (japanese version of ai dao)

Fahrenheit

pochette album Crush on you (japanese version of ai dao)
Voir sur Itunes

sonnerie téléphone portable pour Crush on you (japanese version of ai dao)

Crush on you (japnese verion of ai dao)

Ai tai ai tai ata ma wa kimi tara kesa crush on you
Tooshite mo ano hitomi na uta ni ya kutsuite hana renai
Ai mai tsukiru tai no dechina sana ite tell me why
Hoso ise nakao kyuuto ima sugu ritakitai

Tayo ina retaka seni kimi ga ana wa neta natsumo koto
Narude henu shige bokuni ma i ori tekita kigashita
Tomodachi no tomodachi to shiita toki kagu shi en shitanosa
Sekai no toko niitemo futari wa teau em nei taadato

Ai tai ai tai minumu ne murena i en da crush on you
Saida i kyuu no koini ochiteku kokoronoto kanara koto
Dai tai tsukiru noosumi ibu no ute o karame
Boku wo nayamase ta oo kiito yume no nakamo deeply in love

Dare ni mocha masa dezu ichi byo o sae muta te shina ite
Kimito na kesuko setara kimi no tsubete shime ta nara
Tomodachi gawara u hoto boku wa itsumo no boku jana iyo
Ari kita rina koto baza mookoto kimochi hyo gen ge kinai

Ai tai ai tai ata ma wa kimi tara kesa crush on you
Tooshite mo ano hitomi na uta ni ya kutsuite hana renai
Ai mai tsukiru tai no dechina sana ite tell me why
Hoso ise nakao kyuuto ima sugu rita kitai deeply in love

Ai tai ai tai minumu ne murena i en da crush on you
Saida i kyuu no koini ochiteku kokoronoto kanara koto
Dai tai tsukiru noosumi ibu no ute o karame
Boku wo nayamase ta oo kiito yume no nakamo deeply in love

Les autres musiques de Fahrenheit