Paroles de Desenchantã©e - english and polish translation

Kate Ryan

pochette album Desenchantã©e - english and polish translation
Voir sur Itunes

sonnerie téléphone portable pour Desenchantã©e - english and polish translation

To swim in troubled waters
For days,
To wait here for the end.
To float in air, too heavy
From almost nothing.
To whom to reach out a hand?
If i must fall from high,
May my fall be gentle.
I found rest only in indifference.
Still, i would like to find innocence again,
But nothing makes sense and nothing goes right.
Chorus: all is chaos,
On all sides,
All my ideals; the words overwhelmed,
I look for a soul who is able to help me.
I am of a disenchanted generation. disenchanted.
Who could prevent me from
Understanding all?
When reason collapses,
To what womb should we turn to?
Who can pretend,
To rock us in her womb.
If death is a mystery,
Life offers nothing.
If the sky has a hell,
The heaven can well wait for me.
Tell me,
In these adverse winds how do you save yourself ?
Nothing else makes sense, nothing else goes right.

***************************************************

Pywajc we wzburzonych wodach
Tak dugo
Czekajc tutaj, a nadejdzie koniec.
Unoszc si w powietrzu, tak cika
Cho nie wiem z jakiego powodu
Do kogo wycign do?
Jeli ju mam spa z wysoka,
Niech mj upadek bdzie agodny
Spokj znajduj tylko poprzez obojtno
A jednak chciaabym odzyskac niewinno...
Nic ju nie ma sensu, nic si nie udaje
Wszystko jest chaosem
Wszdzie wok
Wszystkie moje ideay
Wszystkie sowa - przepady
Szukam przyjaciela, kogo, kto mi pomoe
Nale do pokolenia bez zudze.
Bez zudze.
Kt mgby mi zabroni
Zrozumie wszystko
Gdy rozsdek przepada
Na jakiej piersi zoy gow przyjdzie
Kto moe poudawa
I ukoysa nas w swym onie?
Nawet jeli smier jest zagadk
Ycie nam nic nie daje.
Jeli niebo ma pieko
To w niebie na mnie mog poczeka
Wyjanij mi
Jak mona ocali siebie, gdy wiej przeciwne wiatry?
Skoro nic ju nie ma sensu i nic si nie udaje?

Les autres musiques de Kate Ryan