Paroles de Dikh mo vast

Goran Bregovic

pochette album Dikh mo vast
Voir sur Itunes

Date de parution : 01/01/2007

Durée : 0:03:33

Style : Worldsonnerie téléphone portable pour Dikh mo vast
Clip vidéo

Putar tu
Devla putar tu
Ej so ka ovol mange so na ka ovol mothav tu
Vakhar tu
Devla vakhar tu
Ej savo lafi miri cehren anela miri sikhav tu
Sig akana sig akana
Dikh mo vast

Dikh mo djivdipe
Saj mi te ovav saj mi te ovav bahtali
Sar sim akana sar sim bibahtali
Ka ovol ka ovol tu lungo drom
Hem ka iklol tuke jekh laco rom
Ka mangen tute but djene
Hema tu na ka kame nikaste
Ka dara tu te kame vas tana rove cajori
Sun, odola so na kamena djivdinena but hari

Les autres musiques de Goran Bregovic