Paroles de Don't go

Sin

pochette album Don't go
Voir sur Itunes

sonnerie téléphone portable pour Don't go
Clip vidéo

Baby don't go
Watashi wa bish
Shitaku arimasen.
Imade wanai.
No?
Baby don't lie.
Watashi wa anata ni
Zokushite imasu.
Anata no kokoro
Wa kikendesu ne.

Watashi wa koky ...
Suru koto ga deki...
Riyda...

To watashi ga hanasu.
Koto ga dekiru...
Riydesu.

Watashi wa koky ...
Suru koto ga deki...
Riyda...

To watashi ga hanasu.
Koto ga dekiru...
Riydesu.
Aha

Baby don't go
Watashi wa bish
Shitaku arimasen.
Imade wanai.
No?
Baby don't lie.
Watashi wa anata ni
Zokushite imasu.
Anata no kokoro
Wa kikendesu ne.
Watashi wa koky ...
Suru koto ga deki...
Riyda...
Baby don't go

Watashi wa koky ...
Suru koto ga deki...
Riyda...

To watashi ga hanasu.
Koto ga dekiru...
Riydesu.

Watashi wa koky ...
Suru koto ga deki...
Riyda...

To watashi ga hanasu.
Koto ga dekiru...
Riydesu.
Aha

Baby don't go
Watashi wa bish
Shitaku arimasen.
Imade wanai.
No?
Baby don't lie.
Watashi wa anata ni
Zokushite imasu.
Anata no kokoro
Wa kikendesu ne.
Watashi wa koky ...
Suru koto ga deki...
Riyda...
Baby don't go

Les autres musiques de Sin