Paroles de Doumbe doum

Kassav

pochette album Doumbe doum
Voir sur Itunes

sonnerie téléphone portable pour Doumbe doum

Mi nou la ka révé, djòl ouvè bouden plen
Ka ba labsolityon séléra é kotchen
Plita toujou pli tris, sé jòdi ou ka fè dèmen
Pwan sa ki ta'w mennen'y monté
I ké touvé rèspé

Lè nou la ka pléré, pandan moun' ka woulé
Pwan tan sonjé si'w pa ni tchè boujé
Bèf douvan toujou ka bwè dlo klè
Pou wè rasin, fouyé latè....

Mwen pé pa rivé gadé siléma san chouboulé
Lè ou sispann palé ou ka sispann ègzisté
Nou lé wè an lòt solèy vini kléré
Tout pyé bwa nou mété pousé an tchè péyi ya
Si laswè nou pa ka wouzéy
Mwen sav i ké " ovwa "

Manmay, sé zantray latè ki ka palé piyapapaw
Fodré nou kouté'y piyapapa a
Lontan, ni an doulè nou ka téré piyapapaw
Nou simyé angwé
Doumbé doumbé doum an ti kay la
Sé pitché désann oubyen monté
Si'w pa konnèt koté'w sòti, koté ou yé, kikoté'w pé alé
Doumbé doumbé doum an ti kay la

Sé pitché désann oubyen monté
Sa nou la ka atann péké janmen rivé an lan men nou
An-an, sé lè pou apiyé
Rivé an lan men nou tou sèl
An-an, sé lè pou apiyé
Mamay an nou alé, apiyé
Doumbé doumbé doum ... monté
An, an
Doumbé doumbé doum ... monté
Wouvè wouvè nou ka pasé

Doumbé doumbé doum ... monté
Apiyé, apiyé
Doumbé doumbé doum ... monté
Sé monté nou ka monté

An-an, sé lè pou apiyé
Manmay, sé zantray latè ki ka palé
Fòk ou sa kouté'y
Lontan, ni an doulè nou ka téré
Fòk i sa séché
Doumbé doumbé doum ... monté
Pran tou sa ki ta'w, pran tou sa ki ta'w mennen'y monté
Doumbé doumbé doum ... monté
Apiyé, sé lè pou nou alé, apiyé, sé lè pou nou monté, woy
Doumbé doumbé doum ... monté
Pran tou sa ki ta'w, pran tou sa ki ta'w

Les autres musiques de Kassav