Paroles de Druhý svet

Dr. Real

pochette album Druhý svet
Voir sur Itunes

sonnerie téléphone portable pour Druhý svet
Clip vidéo

Zaiatok : (dr. real)
Ah (ah, ah, ah,....)
Mono len sen (ah (ah, ah, ah,....))
Mono priiel as zmien (ha (ha, ha, ha,....))
Mono je to druh svet
Ktor pohlt tvoj tie (ah (ah, ah, ah,....)

Text 1 : (dr. real)
Cesta je dlh, cie je ete aleko
Never give up, cesta strm, vid v jazere plva lekno
Ke cti a m pocit, e tvoj svet sa s tm druhm pretol
Ke si preiel cestou, ke si dieva zo snov stretol
Rovnak krv, pocit, city, vzah a lska
Uisten e si vaz, iadna maska
Dieva krska, tvoja vlastn
Dieva ktorej dva vetko, druh svet a vid e je astn
To je lska skuton
Druh svet ktor dal ti vea
Ke astie prilo ako strela,
Krv v ilch vrela, ke dua hovorila
Cho a bojuj, slov ktor dua do srdca vryla
Cho a bojuj, to je ndej, tvoja sila
Ona je tvoja vla, ktor nala strcu ku ktormu sa aj skryla
Vzah ktor nerozdel pla,
Druh svet a lska pre ktor si bojoval,
Druh svet ktor lsku ti dal

Refrn : (dr. real)
Ndej ktor dva vea
Druh svet ktor priiel ako strela
Je to osud, pre niekoho bo sd
Druh svet pre niekoho zmena
Posledn svet, za ivotom stena
Ndej ktor dva vea
Druh svet ktor priiel ako strela
Je to lska, prav ksok astia
Druh svet pre niekoho zmena
Necho sp, za ivotom stena

Text 2 : (dr. real)
Bojuj ako vojak, ke nevie o a jak
Umieraj ako hrdina, ke minta je ak hodina
Ako ten as let, dvaja stle spolu, spolu im to sved
V momente ke lska smr pred
Ke sa pta o je druh svet, odpove je
Anjel, osud, a i bo kvet, ke sa alej s ned
Ke tvoja viera s duou na kolen pad
Ke nevie kde je lska mlad
T ktor had, do ktorej ty vieru vklad
Ke m pocit e druh svet a sklamal
Ke m pocit e mlo ti dal
Vetko je to tak, ako to m by, ned sa ni robi
Mus hada astie, sni
Rozhodn sa zmeni, ak sa rozhodne, neni cesty sp
A ty mus sa s tm zmieri, o tom je n druh svet
Kad mus trpenie svoje zmierni, a njs, svoj boi kvet
(druh svet)

Refrn : (dr. real)
Ndej ktor dva vea
Druh svet ktor priiel ako strela
Je to osud, pre niekoho bo sd
Druh svet pre niekoho zmena
Posledn svet, za ivotom stena
Ndej ktor dva vea
Druh svet ktor priiel ako strela
Je to lska, prav ksok astia
Druh svet pre niekoho zmena
Necho sp, za ivotom stena

Text 3 : (dr. real)
Druh svet, predstava o krajom ivote
Snvaj, bu astn, rozmaj o hodnote
Stle m vznam bojova, aj ke svetlo nevid
Ke zane milova zist, e kad m prvo by astn
Aj ty, aj on, ona vetci. kad si zasli ivot krsny
Maj sen, a cho si za nm, sny dvaj ndej
Vetko je to o tom. u osud rozhodne, ak bude dej
Len za lsku bojuj, len v lsku ver
Sta si vi, ma ndej, druh svet uke ti smer
Ke chce zahodi vetko zl, vidie bielu, vidie mier
Nezfaj a ver
Mono je to zajtra, mono dnes je ten de
Kedy strat sa zlo, strat sa tie
Druh svet a ty ver e m tastie
Druh svet a ja viem e rastie
Druh svet ala secret, ver e svetlo nezhasne (ah)

Refrn : (dr. real)
Ndej ktor dva vea
Druh svet ktor priiel ako strela
Je to osud, pre niekoho bo sd
Druh svet pre niekoho zmena
Posledn svet, za ivotom stena
Ndej ktor dva vea
Druh svet ktor priiel ako strela
Je to lska, prav ksok astia
Druh svet pre niekoho zmena
Necho sp, za ivotom stena

Les autres musiques de Dr. Real