Paroles de Enkel resa till rännstenen

Skitsystem

pochette album Enkel resa till rännstenen
Voir sur Itunes

sonnerie téléphone portable pour Enkel resa till rännstenen

Du stirrarinietttjnstevapen
Medrdslafrlivet
Stirrarduinihatandegon
Medrdslafrlivet
Stirrarduinienmrdaressjl
Medrdslafrlivet
Trffasduavbatongensslagigen,igenochigen

Blodsomutgjuts,bensomkncks
Iskyddavlagen
Ingentingskyddardinegensikt
Pdenytterstadagen

Hnderifngsel,slagvernjurar
Medrdslafrlivet
Blirduplaceradistatliga"burar"
Medrdslafrlivet
Slagenibojor,slageniblod
Medrdslafrlivet
Ochdittendabrottdetvardinaord,dinajvlaord!!!

--helvetesmarchen--

Detmonetramaskinerietrdetmodernaprofitslaveriet
Kropparslitssaktautifabrikenocharbetarenshopprnerkrtiskiten

Helvetesmarchen
Tillbakstillfabriken

Regeringensstridastrmavskitsnackhjlperinteossptraven
Shllfrfankftenochtorkabortskitenfrviharredanenfotigraven

--frtrdavsmrta--

Ientunnelfrgadavmittblod
Frdasjagmedminkroniskangest
Erasvartademonerfrgiftarminsjl
Strimmlarmitthopp,ddarminframtid,ddarminframtid

Ngest,skrckochhopplshet
Minmrkerfylldavardag
Ngest,skrckochhopplshet
Jagfrtrsavsmrta

Islutetavtunnelnserjagljuset
Pen"ppning"ngonstans
Menvarjegngsomjagnrfram
Stamparnimigpfingrarna

--ursinnets tervndsgrnd (nrskanifattaiii)--

Berusadavhatetskallagrepp,detsvartnarfrgonen
Viskulletatillbaksvrfrihetmenngonstansgickdetsnett
Visparkarochslr,tarettstegframtochtvtillbaks
Detsomfrutgjordemigstark,ddarmingldje,grmigsvag

Vikrhuvudetivggenigenochigen
I180iniursinnetstervndsgrnd

Vimsteomvandlavrvredetillkreativitet
Grangottvrsituationinnandetrfrsent
Punkenvckteminilskaochfrdetrjagstolt
Intellekt+agression=revolt!

--knytnvemedvigselring--

Nrvikommerhemdskaduf
Fysiskfrnedringtillsdufrstr
Vemsomrhusetsendaherre
Skrikerdusblirdetnnuvrre

Knytnvemedvigselring
Igenmuradegon,krlekenrblind
Knytnvemedvigselring

Jagskiteriombarnenserp
Infrminvredefinnsingennd
Detspelaringenrollhurdubnarochber
Minhjdahandblirdetsistaduser!

--lngstnerpsamhllsstegen--

Denmorgonjagvaknaravmittegetskrik,enkuggeienmaskinifrtrycketsfabrik
Denmorgonjagkvvsavstigandepanikochstankenavdubbelmoralensruttnalik

Lngstnerpsamhllsstegen
Isoleringochdubbelarbete
Lngstnerpsamhllsstegen

Vermitthuvudungdomensparoller
Frihetochjmlikhetprdabanderoller
Passiviseradavskevaknsroller
Slanerverochrakbladsblankanormer

--snutstat--

Vgarduverkligenlitapdetsvenskarttsystemet
Drmrdarnagrfriaochdr"offren"hargjortfel
Frvemtrorduskaskyddadignrsnutenharfttnog?
Osmovallovittnadeklartomsvaretnrhandog!

Snutstat
Vldstat
Snutstat
-statligamrdaregallrarblanddesvaga

Hurfankannibarablundafralltsomhnderrunter?
Mnniskortystasistatensnamnmedanmoderjustitialer
Ettmonumentbyggtplgner,erutopiskaverklighet
Frnrhelaskitenrasarinrdetbaraertegetfel

Nrknutnanvarfderblod
Hosalladrhatetrftt
Skarttvisanochranfalla
Veralladesomdtt...

--avgrund--

Sepmig,vadjagblev,ettiradenutavmisstag
Ensnsomjagbliraldriglskadochfrifrnsamhlletsstruptag
Hrdadavbetongenshrdhetdrjagsoverpminasfaltsbdd
Jagbnar,berochhoppasinnerligtvarjenattattslippasomnardd...

Frdnerrminendavn
Ochgatanrmittendahem

Imrkretidintrappuppgngfinnerjagminvrme
Medalladrogeriminkroppknnsslutetnnunrmre
Jagsoverltt,aldrigbraochsaknaralltiddrmmen
Jaghoppasvarjejvlanattattjagdrismnen...

--skitliv--

Folkl,tjackochskitigaklder
Socialbidrag,arbetsmarknadstgrder
Jagskiteriallt,jagrinteintresserad
Hrdpspritenochgravtdeprimerad

Skitliv

Jagsjvlasne,jagsjvlalack
Trttpskitenochpunkasfuck!
Jagleverpfimpar,skrapochrester
Enkelresatillrnnstenen,ingenjvlasemester

--vlkommenddavrld--

Hycklareproklamerarlagar,politikernassjukalek
Svltandelnderstyckasavkrig,industrinationernassvek

Vlkommennyavrld
Vlkommenddavrld

Demultinationellautsugarnalmnaringentingtslumpen
Floderavsmrta,blodochdd,genomvldtagnalandskap

--jagtalarfrdetysta--

Fetastygnavlgner
Skurnagenomddalppar
Detden"dve"inteser
Kanejden"blinde"hra

Jagtalarfrdetysta
Nrmrkretsnkersig

Misstronochdetblindahatet
Sompgrruntomkringoss
Fddesfrnfrtillmonument
Versvagamnniskorsfeghet

--underhopplshetenskallastjrna--

Liktenrevolvermottinningenmterjagdennaknasanningen

Underhopplshetenskallastjrna

Ettlivifrihettillvarjepris,dinjvlasvensson-dinsatansgris!