Lyrics of Helfe kann dir keiner

Bap

pochette album Helfe kann dir keiner
View on itunes

Release date : 28/11/2005

Duration : 0:04:26

Style : Rocksonnerie téléphone portable pour Helfe kann dir keiner
Video clip

Wenn de janz kapott bess,
Weil op einmohl einer fott es,
Vun dämm de meins,dat de ahn ihm hängs.

Wenn de deck dir op de kopp fällt,
Un dich nix mieh doheim hällt,
Wei do keiner ess,
Dä met dir verzällt.

Jank dir eine drinke, jung,
Schwaad einer ahn,
Do setzen doch jenoch erömm,
Die och et ärme dier hann.

Helfe kann dir keiner,
Sie verzälle dir nur seiwer,
Vun "waat ens aff
Et weet alles widder joot ... widder joot."

Un dann wähßels'te de weetschaft,
Un de läufs de janze stadt aff,
Weil de meins,
Do möht doch einer sinn, dä de kenns.

Da kannste maache, wat de wills, jung,
Do blievste allein,
Do kannste nix draan maache, jung,
Et bess wöör, do jings heim.

Others tracks of Bap