Lyrics of Angiphili mawungekho

Sabelo Mthembu

pochette album Angiphili mawungekho
View on itunes

Release date : 01/02/2013

Duration : 0:04:02

Style : Jazzsonnerie téléphone portable pour Angiphili mawungekho
Video clip

Inkanyez iphel umlilo, isomiso sifikile
Izinkomo ziphelile, solokhu wahamba
Liyenqen ukphum ilanga, nemvul emathis umhlaba
Izihlahl azisatheli, soloku wahamba

Amadlel ayabuna, thela mvula ungenqabi
Akusafani nakudala, soloku wahamba

Angiphili mawungekho

Imiful isikhathele, iyenqen ukugeleza
Amathafa asomile, soloku wahamba
Izinhlanzi zasolwandle zishelwe ngamanzi
Izilwane ziphangalele, soloku wahamba

Buya sthandwa shlalisane okwamajuba
Sekuthule konke nya, soloku wahamba

Others tracks of Sabelo Mthembu