Lyrics of Czapki z gˆ¢w (przed t¥ dam¥)

Acid Drinkers

pochette album Czapki z gˆ¢w (przed t¥ dam¥)
View on itunes

sonnerie téléphone portable pour Czapki z gˆ¢w (przed t¥ dam¥)

Czapki z gw panowie i proponuj sucha
Niech si nikt nie way pierdn i niech nie zabrzczy mucha
Rozwalajc si w swym chlewie odpalam cd
I powtarzam: czapki z gw, jeli tylko macie such
Czapki z gw przed t dam
Odtwieram pierwsz flach ryczc: uwaga, spokk, cisza!!
Nie chc eby kto tu pisn albo obrzydliwie ziewa
Rozwalajc si w swym chlewie odpala cd
I powtarzam: czapki z gw, jeli tylko macie such
Czapki z gw przed t dam
Czapki z gw panowie i proponuj sucha
Niech si nikt nie way pierdn i niech nie zabrzczy mucha
Rozwalajc si w swym chlewie odpalam cd
I powtarzam: czapki z gw, jeli tylko macie such

Others tracks of Acid Drinkers